NX1P2-1040DT

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 01601003

เป็น PLC ที่มีพอร์ต EtherCAT ภายในตัว สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ขั้นสูงได้ ทำให้ควบคุมเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และมี IO-Link อีกทั้งยังใช้ซอร์ฟแวร์ Sysmac Studio ในการเขียนโปรแกรมอีกด้วย

หมวดหมู่ : PLC CPU Units

Share

 

คุณสมบัติ | CPU Units - NX1P2-1040DT

เป็น PLC ที่มีพอร์ต EtherCAT ภายในตัว สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ขั้นสูงได้ ทำให้ควบคุมเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และมี IO-Link อีกทั้งยังใช้ซอร์ฟแวร์ Sysmac Studio ในการเขียนโปรแกรมอีกด้วย

  • ความจุโปรแกรม : 1.5 MB
  • ความจุหน่วยความจำสำหรับตัวแปร : 32 KB (เก็บไว้ระหว่างการเกิดไฟฟ้าขัดข้อง) หรือ 2 MB (ไม่ถูกเก็บไว้ในระหว่างการเกิดไฟฟ้าขัดข้อง)
  • จำนวนสูงสุดของแกนจริงที่ใช้ : 6 แกน
  • ใช้แกนเซอร์โวควบคุมการเคลื่อนไหว : 2 แกน
  • ใช้แกนเซอร์โวควบคุมตำแหน่งแกนเดียว : 4 แกน
  • จำนวนจุด I/O ในตัวทั้งหมด : 40 จุด
  • จำนวนจุดอินพุต : 24 จุด
  • จำนวนจุดเอาท์พุต : 16 จุด (ทรานซิสเตอร์ NPN)

สินค้าเกี่ยวข้อง