ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ

          OMRON Temperature Controllers คือ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิให้มีความคงที่ โดยสามารถตั้งค่าอุณหภูมิใช้งานที่ต้องการได้ โดย Omron ได้ทำการออกแบบ ตัว Temperature Control ไว้หลากหลายรุ่นให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด โดย Temperature Control ของ Omron มีรุ่นที่มีความพิเศษคือ สามารถทำการ Auto-tuning เพื่อปรับค่าพารามิเตอร์ ของ PID ได้แบบอัตโนมัติ เพื่อทำการเรียนรู้จากอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้อุณหภูมิของระบบเข้าสู่จุด Set Point อย่างรวดเร็ว และมีเสถียรภาพมากที่สุด

New

00801007

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 96x96 มม. มีจอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการใช้งาน มีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานเพิ่มเติม

5,180 THB ฿ 5,180
New

00801008

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 96x96 มม. มีจอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการใช้งาน มีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานเพิ่มเติม

3,885 THB ฿ 3,885
New

00801009

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 96x96 มม. มีจอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการใช้งาน มีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานเพิ่มเติม

3,885 THB ฿ 3,885
สินค้าหมด
New

00801006

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 48x96 มม. มีจอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการใช้งาน มีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานเพิ่มเติม

2,590 THB ฿ 2,590
สินค้าหมด
New

00801004

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 48x96 มม. มีจอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการใช้งาน มีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานเพิ่มเติม

3,180 THB ฿ 3,180
New

00801005

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 48x96 มม. มีจอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการใช้งาน มีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานเพิ่มเติม

2,710 THB ฿ 2,710
สินค้าหมด
Best Seller

00801002

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 48x48 มม. มีจอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการใช้งาน มีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานเพิ่มเติม

2,470 THB ฿ 2,470
สินค้าหมด
New

00801001

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 48x48 มม. มีจอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการใช้งาน มีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานเพิ่มเติม

3,355 THB ฿ 3,355
Best Seller

00801003

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 48x48 มม. มีจอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการใช้งาน มีฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานเพิ่มเติม

3,000 THB ฿ 3,000