ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

CPU Units

01601039

CJ2M เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับงานเครื่องบรรจุและเครื่องจักรอัตโนมัติทั่วไป สามารถเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB ในตัวและอินเทอร์เฟซ Ethernet บน CPU

42,945 THB ฿ 42,945
สินค้าหมด

01601038

CJ2M เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับงานเครื่องบรรจุและเครื่องจักรอัตโนมัติทั่วไป สามารถเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB ในตัวและอินเทอร์เฟซ Ethernet บน CPU

37,060 THB ฿ 37,060
สินค้าหมด

01601037

CJ2M เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับงานเครื่องบรรจุและเครื่องจักรอัตโนมัติทั่วไป สามารถเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB ในตัวและอินเทอร์เฟซ Ethernet บน CPU

31,180 THB ฿ 31,180
สินค้าหมด

01601036

CJ2M เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับงานเครื่องบรรจุและเครื่องจักรอัตโนมัติทั่วไป สามารถเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB ในตัวและอินเทอร์เฟซ Ethernet บน CPU

28,475 THB ฿ 28,475
สินค้าหมด

01601035

CJ2M เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับงานเครื่องบรรจุและเครื่องจักรอัตโนมัติทั่วไป สามารถเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB ในตัวและอินเทอร์เฟซ Ethernet บน CPU

21,180 THB ฿ 21,180
สินค้าหมด

01601034

CJ2M เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับงานเครื่องบรรจุและเครื่องจักรอัตโนมัติทั่วไป สามารถเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB ในตัวและอินเทอร์เฟซ RS-232C บน CPU

15,885 THB ฿ 15,885
สินค้าหมด

01601033

CJ2M เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับงานเครื่องบรรจุและเครื่องจักรอัตโนมัติทั่วไป สามารถเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB ในตัวและอินเทอร์เฟซ RS-232C บน CPU

25,060 THB ฿ 25,060

01601032

CJ2M เป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับงานเครื่องบรรจุและเครื่องจักรอัตโนมัติทั่วไป สามารถเชื่อมต่อด้วยพอร์ต USB ในตัวและอินเทอร์เฟซ RS-232C บน CPU

10,000 THB ฿ 10,000
สินค้าหมด

01601031

CJ1M-CPU23 เป็นยูนิต CPU ที่มีขนาดกะทัดรัดเน้นการใช้งาน มี Pulse I/O ในตัว สำหรับการใช้งานที่มีศักยภาพสูง

33,000 THB ฿ 33,000
สินค้าหมด

01601030

ยูนิตมาตรฐาน CP1H-X เป็นสุดยอด Micro PLC ประสิทธิภาพสูง พร้อมเอาท์พุตพัลส์ 100kHz 4 แกนและ Counters

23,500 THB ฿ 23,500
สินค้าหมด

01601029

ยูนิตมาตรฐาน CP1H-X เป็นสุดยอด Micro PLC ประสิทธิภาพสูง พร้อมเอาท์พุตพัลส์ 100kHz 4 แกนและ Counters

29,710 THB ฿ 29,710
สินค้าหมด

01601028

ยูนิตมาตรฐาน CP1H-X เป็นสุดยอด Micro PLC ประสิทธิภาพสูง พร้อมเอาท์พุตพัลส์ 100kHz 4 แกนและ Counters

16,120 THB ฿ 16,120
สินค้าหมด

01601026

CP1L เป็น Micro PLC มาตรฐานระดับกลาง มีประสิทธิภาพที่คุ้มค่าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่น้อย และมี USB port ในตัว

14,945 THB ฿ 14,945

01601025

CP1L เป็น Micro PLC มาตรฐานระดับกลาง มีประสิทธิภาพที่คุ้มค่าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่น้อย และมี USB port ในตัว

13,530 THB ฿ 13,530
สินค้าหมด

01601024

CP1L เป็น Micro PLC มาตรฐานระดับกลาง มีประสิทธิภาพที่คุ้มค่าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่น้อย และมี USB port ในตัว

12,885 THB ฿ 12,885

01601023

CP1L เป็น Micro PLC มาตรฐานระดับกลาง มีประสิทธิภาพที่คุ้มค่าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่น้อย และมี Ethernet port ในตัว

15,295 THB ฿ 15,295

01601022

CP1L เป็น Micro PLC มาตรฐานระดับกลาง มีประสิทธิภาพที่คุ้มค่าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่น้อย

8,710 THB ฿ 8,710

01601021

CP1L เป็น Micro PLC มาตรฐานระดับกลาง มีประสิทธิภาพที่คุ้มค่าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่น้อย

8,710 THB ฿ 8,710
สินค้าหมด

01601020

CP1L เป็น Micro PLC มาตรฐานระดับกลาง มีประสิทธิภาพที่คุ้มค่าด้วยการใช้อุปกรณ์ที่น้อย

7,650 THB ฿ 7,650

01601019

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

13,650 THB ฿ 13,650

01601018

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

13,650 THB ฿ 13,650

01601017

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

11,650 THB ฿ 11,650
สินค้าหมด
Best Seller

01601016

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

7,530 THB ฿ 7,530
สินค้าหมด

01601015

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

7,530 THB ฿ 7,530
สินค้าหมด

01601014

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

7,530 THB ฿ 7,530

01601013

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

5,650 THB ฿ 5,650

01601012

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

6,590 THB ฿ 6,590
สินค้าหมด

01601011

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

4,825 THB ฿ 4,825

01601010

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

8,180 THB ฿ 8,180
สินค้าหมด
Best Seller

01601009

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

5,885 THB ฿ 5,885
สินค้าหมด

01601008

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

4,355 THB ฿ 4,355
สินค้าหมด

01601007

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

4,355 THB ฿ 4,355

01601006

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

3,765 THB ฿ 3,765
สินค้าหมด

01601005

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

3,765 THB ฿ 3,765
สินค้าหมด

01601004

CP1E เป็นยูนิต CPU ที่คุ้มค่า พร้อมความสามารถในการเพิ่มส่วนขยายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบอร์ดเสริมอนาล็อกและการควบคุมอุณหภูมิอีกด้วย

3,765 THB ฿ 3,765
สินค้าหมด

01601002

ยูนิต CPU CP1H-X40DT-D สำหรับการควบคุมตำแหน่ง 4 แกนที่มีความแม่นยำสูง

16,120 THB ฿ 16,120
New

01601003

เป็น PLC ที่มีพอร์ต EtherCAT ภายในตัว สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ขั้นสูงได้ ทำให้ควบคุมเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และมี IO-Link อีกทั้งยังใช้ซอร์ฟแวร์ Sysmac Studio ในการเขียนโปรแกรมอีกด้วย

31,765 THB ฿ 31,765
สินค้าหมด

01601001

CP2E-N-type ยูนิต CPU พร้อม I/O 40 จุด ซึ่งเป็นรุ่น Network

12,945 THB ฿ 12,945