ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

หน้าจอ HMI

          OMRON HMI หรือ Programmable Terminals (PTs) คือ การใช้งานร่วมกันระหว่าง PLC กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนำคอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องจักร เพื่อควบคุมและเป็นจอแสดงผล โดย HMI นั้น จะเป็นการนำข้อมูลจาก PLC ส่งผ่านโครงข่ายของการสื่อสารแบบต่างๆ และทำการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่างๆเข้าด้วยกัน โดยงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันเกือบทุกประเภทจะมีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ PLC เป็นตัวควบคุมและจะต้องใช้งานร่วมกันกับ HMI  โดยใช้ HMI เป็นตัวสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ Module PLC หรือจอแสดงผลต่างๆ โดยให้ PLC สั่งงานไปที่เครื่องจักรอีกที เพื่อนำไปใช้งานกับเครื่องจักรต่างๆใน Line ผลิต

New

01701005

HMI รุ่นพื้นฐานที่มีความประหยัดและมีความหน้าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับการสร้างเครื่องจักร และเหมาะกับ PLC ของ Omron ตระกูล CP1

27,060 THB ฿ 27,060
สินค้าหมด
New

01701004

HMI รุ่นพื้นฐานที่มีความประหยัดและมีความหน้าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับการสร้างเครื่องจักร และเหมาะกับ PLC ของ Omron ตระกูล CP1

13,765 THB ฿ 13,765
New

01701003

HMI รุ่นพื้นฐานที่มีความประหยัดและมีความหน้าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับการสร้างเครื่องจักร และเหมาะกับ PLC ของ Omron ตระกูล CP1

8,710 THB ฿ 8,710
New

01701002

HMI รุ่นพื้นฐานที่มีความประหยัดและมีความหน้าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับการสร้างเครื่องจักร และเหมาะกับ PLC ของ Omron ตระกูล CP1

14,415 THB ฿ 14,415
สินค้าหมด
New

01701001

HMI รุ่นพื้นฐานที่มีความประหยัดและมีความหน้าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับการสร้างเครื่องจักร และเหมาะกับ PLC ของ Omron ตระกูล CP1

8,710 THB ฿ 8,710
สินค้าหมด