ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

เครื่องนับจำนวน

          OMRON Counter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการนับ โดยการนับในที่นี้จะมีหลายลักษณะ เช่น นับค่าโดยรวมทั้งหมด (Totalising Counter), นับช่วงเวลาที่ผ่าน (Hour Meter), นับความเร็วรอบ ทั้ง RPS และ RPM (Tachometer),  นับค่าโดยใช้การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Counter) ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกัน โดยรุ่นที่มีความพิเศษคือ เมื่อหยุดจ่ายไฟ ตัว Counter จะยังคงจดจำค่าที่ได้นับไปแล้วไว้ และเมื่อมีการจ่ายไฟอีกครั้งหนึ่ง ตัว Counter จะทำการนับค่าต่อ ทำให้ไม่ต้องนับใหม่

00702002

เครื่องนับจำนวน ขนาดมาตรฐาน DIN 48x48 มม. พร้อมจอ LCD แบบ Transmissive Negative ที่สว่างและมองเห็นง่าย

5,415 THB ฿ 5,415
New

00703001

P2CF-11 เป็นซ็อกเก็ตเชื่อมต่อด้านหน้าที่ใช้สำหรับ Tachometer รุ่น H7CX-R

240 THB ฿ 240
สินค้าหมด

00702001

เครื่องวัดความเร็วรอบแบบ Socket-type ขนาดมาตรฐาน DIN 48x48 มม. พร้อมจอ LCD แบบ Transmissive Negative ที่สว่างและมองเห็นง่าย

9,145 THB ฿ 9,145