ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

สวิตช์ควบคุมและวัดระดับของเหลว

          OMRON Level Switch คือ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวควบคุมระดับของเหลว โดยใช้แท่งอิเล็กโทรดเป็นตัวตรวจจับระดับของ ของเหลวแล้วส่งสัญญาณให้ตัวควบคุมระดับของเหลว เพื่อควบคุมการ เปิด-ปิด ปั๊มน้ำอีกทีหนึ่ง โดย Omron ได้ออกแบบตัว Level Switch ให้ทนทานต่อการใช้งาน จึงสามารถใช้ได้ทั้งงานที่น้ำปกติทั่วไป, น้ำทะเล และน้ำที่มีความสกปรกมากได้ดี

Best Seller

01401001

ตัวควบคุมและวัดระดับของเหลว รุ่นใช้งานทั่วไป ที่ประหยัดพื้นที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดขนาดแผงควบคุม บำรุงรักษาง่าย

5,295 THB ฿ 5,295
Best Seller

01401002

ตัวควบคุมและวัดระดับของเหลว รุ่นใช้งานทั่วไป ที่ประหยัดพื้นที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดขนาดแผงควบคุม บำรุงรักษาง่าย

1,765 THB ฿ 1,765
Best Seller

01401003

ตัวควบคุมและวัดระดับของเหลว รุ่นใช้งานทั่วไป ที่ประหยัดพื้นที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดขนาดแผงควบคุม บำรุงรักษาง่าย

2,325 THB ฿ 2,325
New

01402006

ตัวแยกก้านอิเล็กโทรด โดยเมื่อต้องใช้อิเล็กโทรดยาวให้ใช้ตัวแยกที่แต่ละข้อต่อ (ทุกๆ 1 ม.) เพื่อป้องกันไม่ให้อิเล็กโทรดสัมผัสกัน

120 THB ฿ 120
New

01402003

ข้อต่อก้านอิเล็กโทรด สำหรับใช้ในการเพิ่มความยาวของแท่งอิเล็กโทรด

95 THB ฿ 95
New

01402004

น็อตล็อค สำหรับใช้ในการล็อค Connecting Nuts ไม่ให้สกรูหลุดออกไปหรือคลายตัว

35 THB ฿ 35
New

01402001

หัวยึดอิเล็กโทรด สำหรับก้านอิเล็กโทรดรุ่น F03-01 จำนวน 4 ก้าน

825 THB ฿ 825
New

01402002

หัวยึดอิเล็กโทรด สำหรับก้านอิเล็กโทรดรุ่น F03-01 จำนวน 5 ก้าน

945 THB ฿ 945
New

01402005

น็อตล็อค สำหรับใช้ในการล็อค Connecting Nuts ไม่ให้สกรูหลุดออกไปหรือคลายตัว

60 THB ฿ 60
New

01402007

ตัวแยกก้านอิเล็กโทรด โดยเมื่อต้องใช้อิเล็กโทรดยาวให้ใช้ตัวแยกที่แต่ละข้อต่อ (ทุกๆ 1 ม.) เพื่อป้องกันไม่ให้อิเล็กโทรดสัมผัสกัน

130 THB ฿ 130
New

01403001

ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อที่มีความทนทานและง่ายต่อการจัดการ สำหรับ Level Switch รุ่น 61F-GP-N, 61F-GP-N8

115 THB ฿ 115