บทความ

แหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

ไฟเบอร์ออฟติกเซนเซอร์อุปกรณ์ตรวจจับหรือตรวจวัดชิ้นงานรูปแบบหนึ่ง โดยไม่สัมผัสกับวัตถุ อาศัยหลักการวัดปริมาณของความเข้มของแสงในการตรวจจับ

Temperature Controller เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ซึ่งสามารถตั้งอุณหภูมิที่ต้องการได้

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (Proximity Sensor) หรืออีกชื่อหนึ่งที่มีการเรียกกันบ่อยครั้งนั่นคือ พร๊อกซิมิตี้สวิตซ์ (Proximity Switch) เป็นเซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยการสัมผัส โดยมีตัวแปรหลายอย่างที่สามารถทำให้เซนเซอร์ชนิดนี้ทำงานได้ เช่น สนามแม่เหล็ก แสง เสียง ฯลฯ

รีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ให้เป็นพลังงานแม่เหล็ก