ตัวกรอง (0) ล้าง

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

          OMRON Temperature Sensor คือ เซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิ และตรวจจับระดับของอุณหภูมิ ว่าอุณหภูมิ ณ ขณะนั้นเป็นเท่าใด โดยจะมีด้วยกัน 3 แบบหลักๆคือ เทอร์โมคัปเปิ้ล, เทอร์มิสเตอร์ และ RTD (Pt100, JPt100) ซึ่งจะมีข้อดีที่แตกต่างกัน สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ โดยมีรุ่นที่สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 1600 องศาเซลเซียส และต่ำสุดถึง -100 องศสเซลเซียส

ไม่พบสินค้า