ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

Electrode

New

01402006

ตัวแยกก้านอิเล็กโทรด โดยเมื่อต้องใช้อิเล็กโทรดยาวให้ใช้ตัวแยกที่แต่ละข้อต่อ (ทุกๆ 1 ม.) เพื่อป้องกันไม่ให้อิเล็กโทรดสัมผัสกัน

120 THB ฿ 120
New

01402003

ข้อต่อก้านอิเล็กโทรด สำหรับใช้ในการเพิ่มความยาวของแท่งอิเล็กโทรด

95 THB ฿ 95
New

01402004

น็อตล็อค สำหรับใช้ในการล็อค Connecting Nuts ไม่ให้สกรูหลุดออกไปหรือคลายตัว

35 THB ฿ 35
New

01402001

หัวยึดอิเล็กโทรด สำหรับก้านอิเล็กโทรดรุ่น F03-01 จำนวน 4 ก้าน

825 THB ฿ 825
New

01402002

หัวยึดอิเล็กโทรด สำหรับก้านอิเล็กโทรดรุ่น F03-01 จำนวน 5 ก้าน

945 THB ฿ 945
New

01402005

น็อตล็อค สำหรับใช้ในการล็อค Connecting Nuts ไม่ให้สกรูหลุดออกไปหรือคลายตัว

60 THB ฿ 60
New

01402007

ตัวแยกก้านอิเล็กโทรด โดยเมื่อต้องใช้อิเล็กโทรดยาวให้ใช้ตัวแยกที่แต่ละข้อต่อ (ทุกๆ 1 ม.) เพื่อป้องกันไม่ให้อิเล็กโทรดสัมผัสกัน

130 THB ฿ 130