ไฟเบอร์ออพติกเซนเซอร์

ไฟเบอร์ออฟติกเซนเซอร์อุปกรณ์ตรวจจับหรือตรวจวัดชิ้นงานรูปแบบหนึ่ง โดยไม่สัมผัสกับวัตถุ อาศัยหลักการวัดปริมาณของความเข้มของแสงในการตรวจจับ