เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ

Temperature Controller เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ซึ่งสามารถตั้งอุณหภูมิที่ต้องการได้