พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (Proximity Sensor) หรืออีกชื่อหนึ่งที่มีการเรียกกันบ่อยครั้งนั่นคือ พร๊อกซิมิตี้สวิตซ์ (Proximity Switch) เป็นเซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยการสัมผัส โดยมีตัวแปรหลายอย่างที่สามารถทำให้เซนเซอร์ชนิดนี้ทำงานได้ เช่น สนามแม่เหล็ก แสง เสียง ฯลฯ