ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

Extention Units

01602004

เป็น Output Units สำหรับ CPU รุ่น CP1E, CP2E, CP1L และ CP1H

5,000 THB ฿ 5,000

01602049

เป็น Temperature Control Unit 4Ch type ในส่วนของ NX Series Temperature Control Unit สำหรับ CPU รุ่น NX Series

12,945 THB ฿ 12,945

01602048

เป็น Transistor Output Unit สำหรับ CPU รุ่น NX Series

5,060 THB ฿ 5,060
สินค้าหมด

01602047

เป็น DC Input Unit สำหรับ CPU รุ่น NX Series

5,060 THB ฿ 5,060

01602046

เป็น Pulse I/O Modules สำหรับ CPU รุ่น CJ2M ที่มี Unit Version 2.0 หรือใหม่กว่าเท่านั้น

5,060 THB ฿ 5,060
สินค้าหมด

01602045

เป็น End Cover สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

3,180 THB ฿ 3,180
สินค้าหมด

01602044

เป็น Temperature Control Units ในส่วนของ CJ1 Special I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

17,060 THB ฿ 17,060

01602043

เป็น Serial Communications Units ในส่วนของ CJ1 CPU Bus Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

13,765 THB ฿ 13,765

01602042

เป็น Serial Communications Units ในส่วนของ CJ1 CPU Bus Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

12,355 THB ฿ 12,355

01602041

เป็น DC Power Supply Unit ที่มีความเสถียร

5,650 THB ฿ 5,650

01602040

เป็น DC Power Supply Unit ที่มีความเสถียร

3,180 THB ฿ 3,180

01602039

เป็น AC Power Supply Unit ที่มาพร้อมกับ RUN output สำหรับตรวจสอบสถานะการทำงาน เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา

5,530 THB ฿ 5,530
สินค้าหมด

01602038

เป็น AC Power Supply Unit ที่มีมาตรฐาน UC1, N, L, CE รองรับ

3,530 THB ฿ 3,530
สินค้าหมด

01602037

เป็น Transistor Output Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

15,415 THB ฿ 15,415
Best Seller

01602036

เป็น Transistor Output Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

9,180 THB ฿ 9,180
สินค้าหมด

01602035

เป็น Transistor Output Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

5,885 THB ฿ 5,885
สินค้าหมด

01602034

เป็น Transistor Output Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

5,530 THB ฿ 5,530
สินค้าหมด

01602033

เป็น Transistor Output Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

4,210 THB ฿ 4,210
สินค้าหมด

01602032

เป็น Relay Contact Output Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

4,710 THB ฿ 4,710
สินค้าหมด

01602031

เป็น Relay Contact Output Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

4,115 THB ฿ 4,115

01602030

เป็น DC Input/Transistor Output Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

13,885 THB ฿ 13,885
สินค้าหมด

01602029

เป็น DC Input/Transistor Output Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

14,475 THB ฿ 14,475

01602028

เป็น CJ-series I/O Interface Unit สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

5,885 THB ฿ 5,885
สินค้าหมด

01602027

เป็น DC Input Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

11,415 THB ฿ 11,415
สินค้าหมด
Best Seller

01602026

เป็น DC Input Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

9,060 THB ฿ 9,060
สินค้าหมด

01602025

เป็น DC Input Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

7,060 THB ฿ 7,060
สินค้าหมด

01602023

เป็น DC Input Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

3,650 THB ฿ 3,650
สินค้าหมด

01602024

เป็น DC Input Units ในส่วนของ CJ1 Basic I/O Units สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

5,885 THB ฿ 5,885

01602022

เป็น CJ-series I/O Control Unit สำหรับ CPU รุ่น NJ, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

4,825 THB ฿ 4,825

01602021

เป็น Ethernet Unit ในส่วนของ CJ1 CPU Bus Units สำหรับ CPU รุ่น CP1H, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

38,237 THB ฿ 38,237

01602020

เป็น EtherNet/IP Unit ในส่วนของ CJ1 CPU Bus Units สำหรับ CPU รุ่น CP1H, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

32,945 THB ฿ 32,945
สินค้าหมด

01602019

เป็น DeviceNet Unit ในส่วนของ CJ1 CPU Bus Units สำหรับ CPU รุ่น CP1H, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

17,765 THB ฿ 17,765

01602018

เป็น Analog Output Units สำหรับ CPU รุ่น CP1H, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

16,590 THB ฿ 16,590
สินค้าหมด

01602017

เป็น Analog Output Units สำหรับ CPU รุ่น CP1H, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

15,415 THB ฿ 15,415

01602016

เป็น Analog Input Units สำหรับ CPU รุ่น CP1H, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

17,050 THB ฿ 17,050
สินค้าหมด

01602015

เป็น Analog Input Units สำหรับ CPU รุ่น CP1H, CJ1M, CJ2M และ CJ2H

13,530 THB ฿ 13,530
สินค้าหมด

01602014

เป็น CJ Unit Adapter สำหรับ CPU รุ่น CP1H

2,650 THB ฿ 2,650

01602013

เป็น I/O Connecting Cable สำหรับ CPU รุ่น CP1E, CP2E, CP1L และ CP1H

2,240 THB ฿ 2,240

01602012

เป็น RS-422A/485 Option Board สำหรับ CPU รุ่น CP1E, CP2E, CP1L และ CP1H

1,120 THB ฿ 1,120
สินค้าหมด

01602011

เป็น RS-232C Option Board สำหรับ CPU รุ่น CP1E, CP2E, CP1L และ CP1H

1,120 THB ฿ 1,120
สินค้าหมด

01602010

เป็น Battery Set สำหรับ CPU รุ่น CP1E N/NA[][](S[])-type

1,180 THB ฿ 1,180

01602009

เป็น I/O Units สำหรับ CPU รุ่น CP1E, CP2E, CP1L และ CP1H

8,355 THB ฿ 8,355

01602008

เป็น I/O Units สำหรับ CPU รุ่น CP1E, CP2E, CP1L และ CP1H

10,885 THB ฿ 10,885

01602007

เป็น I/O Units สำหรับ CPU รุ่น CP1E, CP2E, CP1L และ CP1H

4,710 THB ฿ 4,710
สินค้าหมด

01602006

เป็น I/O Units สำหรับ CPU รุ่น CP1E, CP2E, CP1L และ CP1H

4,120 THB ฿ 4,120
สินค้าหมด

01602005

เป็น Ethernet Option Board สำหรับ CPU รุ่น CP1E, CP2E, CP1L และ CP1H

6,475 THB ฿ 6,475

01602003

ยูนิตควบคุมอุณหภูมิแบบ 4 ช่อง

15,015 THB ฿ 15,015

01602002

ยูนิตเอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (รุ่นเทอร์มินัลบล็อกแบบขันเกลียวกว้าง 12 มม.)

5,000 THB ฿ 5,000
สินค้าหมด